Historie

Broderloge nr. 22 Niels Juel.

Vi befinder os i slutningen af 1800-tallet, hvor Køge med sine godt 3000 indbyggere prægedes af sin store, smukke kirke fra 1300-tallet og det med den tids målestok anselige rådhus fra sidste del af 1500-tallet. Danmarks første Odd Fellow Loge nr. 1 Danmark stiftedes den 30. juni 1878, og allerede den 4. september 1887 stiftedes broderloge nr. 22 Niels Juel i Køge.

Den Københavnske broderloge nr. 3 Nordstjernen havde nogle meget aktive brødre i Køge, som fik udvirket, at der i januar 1886 blev oprettet en Odd Fellow forening under navnet Niels Juel i Køge. Foreningen blev ledet af 2 brødre, guldsmed Johan Frederik Sophus Holm og overlærer Kristian Petersen. Foreningen fik overladt et lokale på Hotel Prindsen på hjørnet af Torvet og Nørregade. Her havde man til huse indtil januar 1887, hvor man flyttede til Køge Teater-og forsamlingsbygning, der lå mere fredeligt og fjernt fra naboer og genboer. Efterhånden fik foreningen så mange brødre, at man ønsker at danne en loge, og den 31. maj 1887 giver stormester Andreas Holck tilladelse til, at der i Køge institueres en Odd Fellow Loge med 25 brødre, den 4. september 1887.

Logens stiftere var følgende:
Guldsmed Johan Frederik Sophus Holm, Overlærer Kristian Petersen, Købmand Charles Flindt, Købmand Thorvald Hansen, Barber og Dentist Wilhelm Frandsen, Murermester Rudolf Neumann, Gæstgiver Anders G. H. Ludwigs, Købmand Rasmus Hansen, Urmager Niels Christian Frederiksen, Skræddermester Jacob Bech, Skomagermester Olaf Rasmus Kock, Gæstgiver Jørgen Sattrup, Murermester Henrik Jørgensen Wenstrup, Malermester Peder Jørgensen, Tømrermester Louis Victor, Løwenskjold Hvidsten.

Medens logeforeningen ikke syntes at have båret et navn, fandt man det naturligt at opkalde logen efter admiral Niels Juel, der i 1677 havde vundet den store sejr over den svenske flåde i Køge bugt. På stiftelsesdagen den 4 september 1887 var man 28 brødre. Man havde denne dag indrettet sig i den gamle gæstgivergård Norske Løve, som dengang lå uden for byen ved landevejen til København. Den 4. september 1887 syntes at have været en stor dag for Køge, idet byen så godt som overalt var flagsmykket, og på Norske Løve vajede ikke blot det danske flag, men også det amerikanske flag.

Logen har haft til huse i en nu ikke eksisterende bygning på Ivar Huitfeldtvej i perioden 1898-1954. I 1951 købte logen ejendommen Jernbanegade 10, Odd Fellow Gården, ved grundstensnedlæggelsen den 29. marts 1954 talte borgmester Albrechtsen og politimester Vagn Bro. Den nye logebygning blev indviet den 13. marts 1955.

Tirsdag den 4. september 2012 fejrede broderloge nr. 22 Niels Juel sit 125 års jubilæum med forskellige arrangementer, så som donation af musikken til Køge Festuges børnedag, et åbent hus arrangement på jubilæumsdagen, samt donation af i alt 125.000 kroner til forskellige foreninger. Efterfølgende markeredes jubilæet med festloge og festmiddag for broderlogens brødre med ledsagere. Køges borgmester var med til at gøre denne festloge ekstra festlig for broderloge nr. 22 Niels Juel.